GIZ-project

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт «Стратегічний розвиток закладів охорони здоров’я в умовах реформування системи охорони здоров’я»

 

Проєкт адмініструється ГО «Агенція змін «Перспектива» в рамках “Спеціальної програми підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території)”,яка здійснюється DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH та виконується задорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

 

Термін реалізації:листопад 2020 - липень 2021, 9 місяців

 

Мета проекту:посилення потенціалу управлінських команд медичних закладів для більш економічно життєздатного, орієнтованого на попит та успішне надання медичних послуг управління через сприяння оволодінню навичками стратегічного планування та використання інструментів планування у діяльності некомерційної організації.

 

Проєктна робота виконуватиметься для 13 попередньо відібраних закладів первинного та вторинного рівня з наступних громад:

 

-       Добропільська міська територіальна громада

 

-       Миколаївська міська територіальна громада

 

-       Селидівська міська територіальна громада

 

-       Лиманська міська територіальна громада

 

-       Новогродівська міська територіальна громада

 

-       Мангушська теріторіальна громад

 

-       Шахівська селищна громада

 

-      Старобільська міська територіальна громада

 

-      Біловодська територіальна громада

 

-       Чмирівська сільська територіальна громада.

 

Етапи та заходи проекту:

 

- відпрацювання детальної методології для розробки стратегії та створення планів дій відібраних закладів з залученням 5 експертів/консультантів зі стратегічного планування.

 

- проведення 20 он-лайн командних сесій (по 2 години кожна) щодо розробки стратегій

 

-  менторська підтримка кожного ЗОЗ з боку 5 експертів залучених до проекту з метою обговорення питань розробки стратегічних планів та допомоги в процесі презентації стратегій громадам.

 

-  надання дистанційної експертної підтримки у вигляді розширених консультацій для команд кожного закладу з метою сприяння розробці відповідного компонента стратегії (бюджетування та фінансове планування, витрати та плани реалізації стратегічних ініціатив)

 

Цільова аудиторія проекту:
● керівники та адміністративні команди медичних закладів первинного -вторинного рівнів;
представники власників - місцеві органи влади (адміністрації) та органи самоврядування районів та міст

 

Результати реалізації проекту

 

Засвоєння та застосування учасниками інструментів планування у майбутній управлінській діяльності і намагання впровадження планів у  найближчій повсякденній діяльності з залученням співробітників до розробки та втілення стратегічних ініціатив, у тісній зв’язці зі стейкхолдерами:

 

  • Розроблено щонайменше 10 стратегічних планів, планів роботи та стратегічно орієнтованого бюджету на 2021-2023 роки
  • Представлено зацікавленим сторонам та GIZщонайменше 10 стратегічних планів, плани внесені до затвердження власниками
  • Розроблено 1 посібник зі стратегічного планування для вторинного рівня, доступний онлайн. 

 

Посібник з розробки стратегії комунальних медичних закладів надавачів спеціалізованих медичних послуг